ปัจจัยที่มีผลต่ออายุเครื่องเลื่อยอัตโนมัติและใบเลื่อยอัตโนมัติทำงานอย่างไรให้ปลอดภัย ?

สะดวกในการใช้เครื่อง แต่ก็มีอายุการใช้งาน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จำกัดการพัฒนาของเขาแล้วอะไรคือปัจจัยที่ส่งผลต่ออายุการใช้งานของเครื่องเลื่อยอัตโนมัติ?
1. ปัจจัยด้านไฟฟ้า: โดยทั่วไปแล้วเครื่องจักรชนิดนี้จะขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ดังนั้นความต้องการไฟฟ้าจึงค่อนข้างสูงเมื่อใช้งาน แต่ในกรณีส่วนใหญ่ เนื่องจากอิทธิพลของไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ไม่เพียงพอ ดังนั้นในระยะยาว สถานการณ์ไม่ดีสำหรับเขาผลกระทบต่ออายุการใช้งานค่อนข้างมาก
2. ใช้แรงกดดัน: หากกำลังแรงงานของเขาค่อนข้างมาก อายุการใช้งานของเขาก็จะมีผลกระทบค่อนข้างมากเช่นกันแม้ว่าจะไม่มีชีวิต แต่ให้ใส่ใจกับการใช้ส่วนที่เหลือและความเข้มข้นของแรงงานเมื่อใช้งาน
3. ใช้หล่อลื่น: สำหรับเครื่อง คุณภาพของการหล่อลื่นไม่ใช่ว่าจะมีการสึกหรอมากภายในเครื่อง ดังนั้นการหล่อลื่นจึงสำคัญมาก เพราะการหล่อลื่นที่ใช้เมื่อใช้งานเครื่องไม่ดี และชิ้นส่วนที่ค่อนข้างเล็กจะ มีส่วนที่ใหญ่กว่าสวมใส่.
นอกเหนือจากข้างต้นแล้ว การทำความสะอาดและบำรุงรักษารายวันก็มีความสำคัญเช่นกันการทำความสะอาดและบำรุงรักษาที่ดีสามารถยืดอายุการใช้งานได้
ในขั้นตอนนี้ เลื่อยไฟฟ้าใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งไม่เพียงแต่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของผู้คน แต่ยังช่วยประหยัดกำลังคนและทรัพยากรวัสดุ ดังนั้นจึงเป็นที่เคารพนับถือจากผู้คนจำนวนมากอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
เครื่องเลื่อยทำงานอย่างปลอดภัยอย่างไร?ผู้ผลิตเครื่องจักรแผงไม้จะวิเคราะห์ให้คุณ
เครื่องเลื่อยขอบอัตโนมัติตรงตามความต้องการทั้งหมดของตลาดขอบบนของกระดานด้วยแนวคิดการออกแบบที่เป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น ใช้งานง่าย โหมดการทำงานแบบรวมด้วยตนเองหรือแบบอัตโนมัติ โดยใช้ฟังก์ชันการวางตำแหน่งแบบรวมการวางตำแหน่งลิฟต์อัตโนมัติ การวางซ้อนอัตโนมัติ การเลื่อยไม้ สะอาดกว่าและง่ายกว่า บรรจุภัณฑ์ ลดราคาต้นทุนทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าการทำงานของเครื่องเลื่อยขอบอัตโนมัตินั้นเรียบง่าย แต่ยังหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดบางประการของมนุษย์
จัดระเบียบการทำงานให้มีเสถียรภาพและป้องกันไม่ให้ภาพวาดดีบุก PCB การบัดกรีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และวงจรอื่น ๆ เสียหายระหว่างการพับคำอธิบายข้อมูลไดอะแกรมวงกลมพิเศษสามารถรับประกันการหล่อลื่นของพื้นผิวการตัด PCBด้วยการตัดช่วงจังหวะและผ่านการปรับ 5 ส่วนแบบสัมผัส คุณสามารถสลับไปมาระหว่างสเกล PCB ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วตั้งค่าอุปกรณ์ให้แสงสว่างป้องกันดวงตาความถี่สูงเพื่อปรับปรุงคุณภาพการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน


เวลาที่โพสต์:-15 เม.ย.-2565